ESTUDO DAS NOSAS PALABRAS

ALBEITE:
Significado:persoa que cura animais sen titulación
Clase de palabra: Substantivo, común, masculino, singular.
Nº de sílabas e sílaba tónica:Al-bei- te
Enunciado: O albeite curou o meu gato
Como se diría en: castelán: veterinario;inglés: veterinary, francés:veterinaire; portugués: veterinário.


AMOADO:
Significado: o preparado das filloas
Clase de palabra: substantivo ,masculino ,singular, comun
Sinónimo: masa, recho.
Nº de sílabas e sílaba tónica: a-mo-a-do.
Enunciado: Vai preparar o amoado. 
Lugar de orixe: Toda Galicia
Como se diría en:castelan: preparado;

ARREFRIAR:
Significado: facer perder a calor.
Clase de palabra: verbo.
Sinónimo: arrefecer.
Antónimo: quecer
Sílabas: a-rre-friar.
Enunciado: o caldo arrefriou ben rápido.
Lugar de orixe: Galicia.
Como se diría en: castelán- enfriar; portugúes- esfriar; inglés- to cool; francés- refroidir.

ARTESA:
Significado: mesa para amasar o pan
Clase de palabra: substantivo, singular, feminino, común
Sinónimo: maseira
Nº de sílabas e sílaba tónica: ar-te-sa.
Enunciado: Vou amasar o pan na artesa.
Lugar de orixe: Toda Galicia
Como se diría en: castelán: artesa; portugués: amassadeira ; francés: pétrin; inglés: trough.

BAIUCA:
Significado: taberna
Sinónimo:Taberna,bar
Nº de sílabas e sílaba tónica: Ba-iu-ca
Utilizase en galiza
Coñezo o dono desa baiuca
Taberna,bar,taberne,baiuca(esp,ing,fran,port)

BAÑO:
Significado: Lugar onde se salaba o porco
Clase de palabra: substantivo,masculino,singular,común
Sinónimo: bacia, maseiro, saleiro, salgadoiro,
Nº de sílabas e sílaba tónica: ba-ño.
Enunciado: Vou levar o porco ó baño.
Lugar de orixe: Toda Galicia
Como se diría en: castelán: barreño ; portugués: bacia ; francés: bassine ; inglés: washbowl.

CHOROMICAS:

Significado: persoa que chora moito ou con facilidade.
Clase de palabra: adxectivo, calificativo.
Sinónimo: chorón.
Antónimo: risoño.
Nº de sílabas e sílaba tónica: cho-ro-mi-cas
Enunciado: Lois é un choromicas, está sempre chorando por parvadas.
Lugar de orixe: Toda Galicia.
Como se diría en:castelán, llorica; portugués, chorao; inglés, cry baby; francés, pleurnicheur.

DEBULLAR:
Significado: quitar os grans (normalmente ao maínzo)
Clase de palabra: verbo
Sinónimo:desgranar
Nº de sílabas e sílaba tónica: de-bu-llar
Enunciado: Hai que debullar o maínzo
Lugar de orixe: Toda Galicia
Como se diria en : Castelán : desgranar

ESCARROUCHAR:
Significado: revolver remexer
Clase de palabra: verbo
Sinónimo: revolver ,remexer
Antónimo: revolver
Nº de sílabas e sílaba tónica: es-ca-rrou-char
Enunciado: Para xa de escarrouchar nas miñas cousas!
Lugar de orixe: toda galicia
Como se diria en:Castelan: revolver Portugues: revolver

ESTEIRO:
Significado: zona da costa onde desemboca un rio
Clase de palabra: Substantivo, común, masculino, singular.
Nº de sílabas e sílaba tónica: Es-tei-ro
Enunciado: Cerca de aquí está o esteiro.
Como se diría en: castelán, estuario; inglés.estuary; francés, estuaire; portugués,estuario.

GOLDRENTO:
Significado: persoa desaliñada.
Clase de palabra: adxetivo, calificativo, masculino, singular.
Sinónimo: porcallán.
Antónimo: limpo.
Sílabas: gol-dren-to
Enunciado: mánchase sempre ó comer, é un goldrento.
Lugar de orixe: Galicia.
Como se diría en: castelán: cochino; portugués- porco; inglés- filthy; francés- cochon.

FOUCIÑO:
Significado: instrumento que serve para segar a herba e algunhas pólas.
Clase de palabra: substantivo, masculino, singular, común.
Sinónimo: fouce
Nº de sílabas e sílaba tónica: fou-ci-ño.
Enunciado: Vou segar o campo co fouciño.
Lugar de orixe: Toda Galicia
Como se diría en: castelán: hoz; portugués: fouce; francés: faucille; inglés: sickle.

LANGRÁN:
Significado: persoa que non quere traballar.
Clase de palabra: Ádxectivo, masculino, singular.
Sinónimo: preguiceiro.
Nº de sílabas e sílaba tónica: Lan-grán
Enunciado: El é un langrán, non fai nada
Como se diría en: castelán, perezoso; inglés, lazy; francés, parreseux; portugués, preguiçoso.


LEDICIA:
Significado: alegría.
Clase de palabra: sustantivo, abstracto, feminino, singular.
Sinónimo: felicidade.
Antónimo: tristeza.
Nº de sílabas e sílaba tónica: le-di-cia
Enunciado: o nacemento do meniño trouxo moita ledicia para ós país.
Lugar de orixe: Galicia.
Como se diría en: castelán- alegría; portugués- alacridade; inglés- happiness; francés- joie.
 

NUGALLÁN:

Significado: persoa que non quere traballar.
Clase de palabra: adxetivo, calificativo, masculino, singular.
Sinónimo: lacazán.
Antónimo: traballador
Nº de sílabas e sílaba tónica: nu-ga-llán.
Enunciado: o fillo da miña veciña é un nugallán, pasa o día deitado no sofá.
Lugar de orixe: Galicia.
Como se diría en: castelán, vago; portugués, folgazao; inglés, lazy; francés, fainéant.

PAPANDUXO:
Significado:mazá asada
Clase de palabra:substantivo,masculino,singular,colectivo,común
Sinónimo: mazá asada
Nº de sílabas e sílaba tónica: pa-pan-du-xo
Enunciado:Vou facer papanduxo
Lugar de orixe:San Fiz
Como se diria en: castelán: manzana asada; portugués:mazá grellada.
 
REPOLUDO:
Significado:gordecho
Clase de palabra: adxectivo calificativo
Sinónimo:forte,gordo,obeso...
Antónimo:delgado,miúdo...
Nº de sílabas e sílaba tónica: re-po-lu-do.
Lugar de orixe: San Fiz.
Como se diria en: castelán:gordo; portugués: grosso.

REXOUBAR:
Significado: falar mal con pouco fundamento ou con ánimo de perxudicar; troulear.
Clase de palabra: Verbo.
Nº de sílabas e sílaba tónica: Re-xou-bar
Enunciado: Oin a pedro rexoubar sobre min
Como se diría en: castelán,criticar; inglés,criticize; francés,critiquer; portugués, rexoubar.

TOLANDRÁN:

Significado: que ten trastornada a razón.
Clase de palabra: adxectivo calificativo masculino singular.
Sinónimo: demente.
Antónimo: cordo
Nº de sílabas e sílaba tónica: to-lan-drán.
Enunciado: Aquel tolondrán case me mata.
Lugar de orixe: Toda Galicia.
Como se diría en: castelán, loco; portugués,louco; inglés, crazy; francés, fou.


TREBULÉ/TRIBULÉ:
Significado: especie de torta, feita con auga, fariña , ovos e sal.
Clase de palabra: Substantivo, masculino, singular, común.
Sinónimo: tortilla.
Nº de sílabas e sílaba tónica: tre-bu-.
Enunciado:Canto me saben os trebulés da miña tía! 
Lugar de orixe: San Fiz.


0 Comments:

Post a CommentMensagem mais recente Página inicial